Vi har mange forskellige aktive grupper i byen, ønsker du at deltage så kontakt os på mail.

• Læsekredsen – For Kasteds kvinder. Mødes ca. hver 6 uge
• Fårelauget – Er fælles om en flok får, der slagtes til efteråret.
• Kværnen – Beboerblad for fællesforeningen LSTK (Lisbjerg,Skejby,
Terp,Kasted)

Andre tiltag vil blive annonceret i facebook gruppen!