Nymølle

Det er Egåen, som har givet kraft til Nymølles vandmølle. I dag giver den på Nymølle foruden minderne om den svundne vandmølletid, et vidnesbyrd om en målrettet naturgenopretning, der er foretaget på den øvre del af Egåens løb. Se skilt 3.

De tidligste vandmøller med lodret hjul menes at være anlagt omkring år 950 – altså allerede i vikingetiden. Vandmøllens gennembrudsperiode i Danmark var i 1100-tallet. Rester af den første mølle ved Egåen er fundet et par kilometer længere oppe af åen ved Kjærbygård. Den blev rejst omkring år 1100 og er en af de ældst kendte vandmøller i Danmark. 

Nymølles alder kendes ikke med sikkerhed, men navnet kunne tyde på, at den ikke er helt så gammel som den første mølle ved Egåen. De første skriftlige kilder oplyser, at Nymølle hørte under Alling Kloster frem til reformationen i 1536. I 1544 nævnes møllen i Århusgård og Åkjær lens jordebog som “Nøimølle ved Egå”.

På Nymølle blev der ikke kun malet korn. I 1885 var der både bageri, bryggeri og savværk på Nymølle. Desuden drev man efter datidens forhold et middelstort landbrug på stedet.
Fra gammel tid havde det været almindeligt, at der foregik en form for udskænkning til møllens kunder. Det udviklede sig til, at man i 1936 kunne finde såvel restaurant som sommerpensionat i tilknytning til vandmøllen.

I 40-erne og 50-erne var “Nymølle-Parken” et yndet udflugtsmål for byboerne. Kaffe og hjemmebagt brød kunne købes og madkurv medbringes.

Mølleriet eksisterede så sent som i 1945, hvor vandhjulet blev erstattet med en turbine, der trak et lille elværk. I 1949 begyndte Århus Kommune at indvinde vand i Kasted Mose. Derfor blev der efterhånden for lidt vand i Egåen til at drive turbinen, og udnyttelsen af vandkraften ophørte.
I 1957 blev Nymølle overtaget af Aarhus Motorklub og turbinen og det private elværk blev nedlagt. Motorklubben brugte stedet til en motorcrossbane, og restaurationen fik navnet “Motor Kroen”. Træuldsfabrikken blev bygget om til dansesal og måtte lægge gulv til 60-ernes popfester.
I 1974 indrettede Pallis Tivoli(Ejet af: Palle Sørensen) et forlystelsesetablissement med lykkehjul, skydetelte, gynger og karruseller.

Nymølle endte sin karriere som forlystelsessted med at være et “fantasiland” fra 1982-85.(En læser skriver 1974-1976) Halvdelen af mølledammen blev ved den lejlighed fyldt op for at give plads til hoppeborge, klatrestativer og rutsjebaner.
Det var ejeren af MN Music (John Vindbæk Madsen) i Århus der sammen med Palle Sørensens kone, der ville lave en pendant til Ole B. Nielsens Djurs Sommerland. John Vindbæk Madsen var Bamses manager. Iøvrigt optrådte Bamses Venner på tivoli scenen næsten hver weekend i en længere periode.

Oldtidsfund:
Ved Nymølle er der gjort fund efter de første mennesker, som indvandrede til landet efter, at indlandsisen var smeltet for ca. 10.000 år siden. Befolkningen var omstrejfende rensdyrjægere.
I en tidligere grusgrav øst for Nymølle er der fundet en samling nedgravede bronzesmykker. Et offerfund fra yngre bronzealder ca. 800 f. Kr.
I området findes også gravhøje fra ældre bronzealder, ca. 1800-1000 f. Kr. På denne tid levede befolkningen af kvæghold suppleret med et ret primitivt agerbrug.